9η Μαΐου -"Χρόνια πολλά ... Ευρώπη!!!"

9 Μαΐου ... η Ευρώπη γιορτάζει! "Χρόνια πολλά ... Ευρώπη!!!"

ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΗΣ.pdf

Μήνυμα για την ημέρα της Ευρώπης από τους Θεόδ. Τομαρά, Ευαγγ. Αλεξοπούλου και Κων/να Μαραζιώτη (EPAS).

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παίζουν με το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης με τους συμμαθητές τους από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου. Παίζουν μαζί Kahoot για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι Γάλλοι μαθητές παίζουν Kahoot με τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς

Οι μαθητές από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, παίζοντας Kahoot με τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου. 

Ιστορία της Ε Ε - Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παίζουν με το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης και παίζουν Kahoot για την Ιστορία της ΕΕ με τους Γάλλους συμμαθητές τους από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου.