9η Μαΐου -"Χρόνια πολλά ... Ευρώπη!!!"

9 Μαΐου ... η Ευρώπη γιορτάζει! "Χρόνια πολλά ... Ευρώπη!!!"

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί - Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παίζουν με το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου

Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσετε τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου που γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης παίζοντας διαδικτυακά με τους συμμαθητές τους από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου. Παίζουν μαζί Kahoot με θέμα τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι Γάλλοι μαθητές παίζουν Kahoot με τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς

Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσετε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου που γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης μαζί με τους μαθητές των "Εκπαιδευτηρίων Πάνου" παίζοντας kahoot για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Ιστορία της Ε Ε - Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου παίζουν με το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου γιορτάζουν τη μέρα της Ευρώπης και παίζουν Kahoot για την Ιστορία της ΕΕ με τους Γάλλους συμμαθητές τους από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου. 

Οι Γάλλοι μαθητές παίζουν kahoot για την ιστορία της Ε.Ε. με τα Εκπαιδευτήρια Πάνου

Στο βίντεο αυτό μπορείτε να δείτε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου να παίζουν kahoot για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους συμμαθητές τους από το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Ερωτήσεις Γαλλικά - Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί (Kahoot) EPAS
Ερωτήσεις Γαλλικά Η ιστορία της ΕΕ (Kahoot) EPAS