ΕΥρω ... μαθητές - ΕΥρω ... πρεσβευτές / EUro ... students - EUro ... ambassadors

Θεόδωρος Τομαρᾶς - Ευαγγελία Αλεξοπούλου - Νάντια Μαραζιώτη

Περιγραφή

Πόσο καλά ξέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Θέλετε να τη μάθουμε καλύτερα;

Στο ιστολόγιο αριστερά θα βρείτε πολλές διαδραστικές εφαρμογές - παιχνίδια, τώρα και στα αγγλικά!

Στα πολυμέσα θα βρείτε βίντεο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τη λειτουργία της.

Στις θεματικές ενότητες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και για τις δράσεις των ΕΥρω...μαθητών - ΕΥρω...πρεσβευτών για το πρόγραμμα EPAS.!

                                                   Ελάτε μαζί μας!

      

         Θεόδωρος Τομαράς - Λίντα Αλεξοπούλου - Νάντια Μαραζιώτη

                                                                                      EP School Ambassadors

How well do we know the European Union?
Do you want to know it better?
On the blog you will find many interactive applications - games, now also in English!
In the media you will find videos about the European Union, its history and its operation.
In the themati

Περισσότερα  
Κωδικός: LYC117
Κατηγορία: Λύκειο

Θεματικές Ενότητες

 

Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δράσεων 50 Λυκείων από ολόκληρη την Ελλάδα που φέρουν τον τίτλο του «Σχολείου Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Οι δράσεις που υλοποίησε το Λύκειό μας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, ως «Σχολείο Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» από το 2016-2017, κρίθηκαν εξαιρετικές από την επιτροπή αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως επιβράβευση το Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου» έλαβε επίσημη πρόσκληση να συμμετάσχει με 20 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς «Καθηγητές Πρέσβεις» σε ημερίδα EUROSCOLA που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2018 στο Στρασβούργο.  

Η πρωτοτυπία και η εμβέλεια των δράσεων του σχολείου μας συνέβαλαν ώστε να αξιολογηθεί ως ένα από τα δύο καλύτερα σχολεία στο Πρόγραμμα. Η ημερίδα Euroscola που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο οργανώνεται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκoύ Κοινοβουλίου αποκλειστικά για τα Ευρωπαϊκά σχολεία που αρίστευσαν ως ένδειξη της αναγνώρισης και επιβράβευσης των δράσεων των μαθητών και καθηγητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EPAS.

Οι δραστηριότητες της σχολικής χρονιάς 2017 – 2018, που οδήγησαν το Λύκειο των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου» στην κορυφή της κατάταξης, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

https://epanou.ekppanou.gr/courses/LYC117/

Εδώ θα ενημερώνεστε για τις δράσεις μας!

Here you will be informed about our actions!

 

 

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις και πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Here you will find useful links and information about the European Union and the actions of the European Parliament.

 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το υλικό που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα EPAS (αφίσες, φυλλάδια, βιβλία, οδηγοί κ.λπ.). Πρόκειται για την ... προεκλογική μας εκστρατεία, που τιτλοφορείται "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" και έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές του 2019. 

In this section you will find the material created for EPAS (posters, flyers, books, guides, etc.). This is our ... election campaign, titled "Young people vote ... Europe", and aims at European citizens' activation and participation in the 2019 European elections.

Στο Στρασβούργο της Γαλλίας, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδρύσαμε το "European Student Council" (ESC) μαζί με άλλα σχολεία επτά χωρών της ΕΕ (21-23 Μαρτίου 2018).

In Strasbourg, France, at the seat of the European Parliament, we established the European Student Council (ESC) along with other schools in seven EU countries (21-23 March 2018).

Οι μαθητές της Α΄Λυκείου για το πρόγραμμα EPAS και τη δράση "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" σχεδίασαν, έκοψαν, κόλλησαν και τελικά κατασκεύασαν τη μακέτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου.

Η μακέτα παρουσιάστηκε στις Δράσεις για την Ημέρα της Ευρώπης «Η Ευρώπη που ζούμε - Η Ευρώπη που θέλουμε», στην Πάτρα 12 Μαΐου 2018  και κέρδισε τις εντυπώσεις επισκεπτών και συμμετεχόντων.

Η μακέτα πλέον κοσμεί τον χώρο υποδοχής των Εκπαιδευτηρίων Πάνου

The students of the First High School for the EPAS program and the action "Young people vote ... Europe" designed, cut, stuck and eventually built the model of the European Parliament in Strasbourg.

The model was presented in Patras on May 12, 2018 in the Actions for Europe Day "Europe we live in - Europe we want" and won the impressions of visitors and participants.

The model now adorns the reception area of ​​the EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ.

 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάξαμε την ερευνητική μας εργασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βιβλίου 260 σελίδων, είναι το πρόγραμμα EPAS (European School Ambassadors). Σκοπός της έρευνάς μας ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν σπουδαίες προσωπικότητες της Ευρώπης κατά την περίοδο του 19ου και του 20ού αι., που αναδείχθηκαν σε διάφορους τομείς (όπως στον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, της πολιτικής και του αθλητισμού).

The context in which we integrated our research work, which resulted in the creation of a 260-page book, is the EPAS (European School Ambassadors) program. The aim of our research was to approach the great personalities of Europe during the 19th and 20th centuries, which emerged in various fields (such as science, literature, arts, politics and sport).

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου πήραν μέρος το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Ημέρας της Ευρώπης, που εορτάζεται στις 9 Μαΐου, με τίτλο «Η Ευρώπη που ζούμε- Η Ευρώπη που θέλουμε». 

Panou School took part on Saturday, May 12, 2018, at the event organized by the Western Greece Region in Patras, as part of Europe Day, which is celebrated on May 9, entitled "The Europe we live in - The Europe we want".

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου κατά το σχολικό έτος 2017-2018, σε συνεργασία με τον καθηγητή Οικονομικών κ. Κων/νο Καμάρα και τους καθηγητές EPAS Θεόδ. Τομαρά, Λίντα Αλεξοπούλου και Νάντια Μαραζιώτη ερεύνησαν για το πρόγραμμα EPAS («Οι νέοι ψηφίζουν … Ευρώπη») τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μεταφράστηκαν και στα αγγλικά σε συνεργασία με την καθηγήτρια των Αγγλικών κ. Χριστίνα Ζαχαροπούλου και, αφού μετατράπηκε σε powerpoint, παρουσιάστηκε στους μαθητές του Λυκείου σε ειδική εκδήλωση.

The students of A’ and B’ class of the Lyceium of Panou Schools during the school year 2017-2018, in collaboration with Professor of Economics Konstantinos Kamaras and the professors EPAS Theodoros Tomaras, Linda Alexopoulou and Nadia Maraziotis investigated the differences in living standards between the countries in EU for the EPAS program (“The Young people vote .. Europe”). The results of their research were translated into English in collaboration with the English teacher Christina Zacharopoulou and, after being transformed into powerpoint, was presented to the students of the Lyceum at a special event.

9 Μαΐου ... η Ευρώπη γιορτάζει! "Χρόνια πολλά ... Ευρώπη!!!"

Ημερολόγιο