Συμμετοχή στις Δράσεις για την Ημέρα της Ευρώπης «Η Ευρώπη που ζούμε - Η Ευρώπη που θέλουμε», Πάτρα 12 Μαΐου 2018 / Participation in Actions for Europe Day "The Europe we live in - The Europe we want", Patra 12 May 2018

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου πήραν μέρος το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Ημέρας της Ευρώπης, που εορτάζεται στις 9 Μαΐου, με τίτλο «Η Ευρώπη που ζούμε- Η Ευρώπη που θέλουμε». 

Panou School took part on Saturday, May 12, 2018, at the event organized by the Western Greece Region in Patras, as part of Europe Day, which is celebrated on May 9, entitled "The Europe we live in - The Europe we want".