Προσωπικότητες της Ευρώπης κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Βιβλίο) / European personalities in 19th and 20th century (Book)

 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάξαμε την ερευνητική μας εργασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βιβλίου 260 σελίδων, είναι το πρόγραμμα EPAS (European School Ambassadors). Σκοπός της έρευνάς μας ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν σπουδαίες προσωπικότητες της Ευρώπης κατά την περίοδο του 19ου και του 20ού αι., που αναδείχθηκαν σε διάφορους τομείς (όπως στον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, της πολιτικής και του αθλητισμού).

The context in which we integrated our research work, which resulted in the creation of a 260-page book, is the EPAS (European School Ambassadors) program. The aim of our research was to approach the great personalities of Europe during the 19th and 20th centuries, which emerged in various fields (such as science, literature, arts, politics and sport).