Προσωπικότητες της Ευρώπης κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Βιβλίο) / European personalities in 19th and 20th century (Book)

 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάξαμε την ερευνητική μας εργασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βιβλίου 260 σελίδων, είναι το πρόγραμμα EPAS (European School Ambassadors). Σκοπός της έρευνάς μας ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν σπουδαίες προσωπικότητες της Ευρώπης κατά την περίοδο του 19ου και του 20ού αι., που αναδείχθηκαν σε διάφορους τομείς (όπως στον χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, της πολιτικής και του αθλητισμού).

The context in which we integrated our research work, which resulted in the creation of a 260-page book, is the EPAS (European School Ambassadors) program. The aim of our research was to approach the great personalities of Europe during the 19th and 20th centuries, which emerged in various fields (such as science, literature, arts, politics and sport).

Προσωπικότητες της Ευρώπης (ενημέρωση)
Προσωπικότητες της Ευρώπης τον 19ο και 20ό αι. / European Personalities in 19th and 20th century

Δείτε ένα απόσπασμα από τη δουλειά μας!

You can see a part of our work!

Αξιολόγηση Δημιουργίας λευκώματος για τις προσωπικότητες της Ευρώπης

Φόρτωση...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ 19ου & 20ού αιώνα

Αποτελέσματα αξιολόγησης της δράσης "Δημιουργία λευκώματος με τίτλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ 19ου & 20ού αιώνα για το πρόγραμμα EPAS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.