Κατασκευή μακέτας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στρασβούργου) / Model construction of EP in Strasbourg

Οι μαθητές της Α΄Λυκείου για το πρόγραμμα EPAS και τη δράση "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" σχεδίασαν, έκοψαν, κόλλησαν και τελικά κατασκεύασαν τη μακέτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου.

Η μακέτα παρουσιάστηκε στις Δράσεις για την Ημέρα της Ευρώπης «Η Ευρώπη που ζούμε - Η Ευρώπη που θέλουμε», στην Πάτρα 12 Μαΐου 2018  και κέρδισε τις εντυπώσεις επισκεπτών και συμμετεχόντων.

Η μακέτα πλέον κοσμεί τον χώρο υποδοχής των Εκπαιδευτηρίων Πάνου

The students of the First High School for the EPAS program and the action "Young people vote ... Europe" designed, cut, stuck and eventually built the model of the European Parliament in Strasbourg.

The model was presented in Patras on May 12, 2018 in the Actions for Europe Day "Europe we live in - Europe we want" and won the impressions of visitors and participants.

The model now adorns the reception area of ​​the EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ.

Κατασκευή μακέτας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στρασβούργου)
Φωτο κατασκευής μακέτας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ (ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ)

Μία ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου κατασκεύασαν τη μακέτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου για το πρόγραμμα EPAS. Δείτε τη δράση!

Αξιολόγηση της δράσης "Κατασκευή μακέτας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου"

Φόρτωση...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Αποτελέσματα αξιολόγησης της δράσης "Κατασκευή μακέτας του ΕΚ του Στρασβούργου" για το πρόγραμμα EPAS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.