Παραγόμενο υλικό / posters, booklets, ebooks etc.

 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το υλικό που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα EPAS (αφίσες, φυλλάδια, βιβλία, οδηγοί κ.λπ.). Πρόκειται για την ... προεκλογική μας εκστρατεία, που τιτλοφορείται "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" και έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές του 2019. 

In this section you will find the material created for EPAS (posters, flyers, books, guides, etc.). This is our ... election campaign, titled "Young people vote ... Europe", and aims at European citizens' activation and participation in the 2019 European elections.