Παραγόμενο υλικό / posters, booklets, ebooks etc.

 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε το υλικό που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα EPAS (αφίσες, φυλλάδια, βιβλία, οδηγοί κ.λπ.). Πρόκειται για την ... προεκλογική μας εκστρατεία, που τιτλοφορείται "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" και έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές του 2019. 

In this section you will find the material created for EPAS (posters, flyers, books, guides, etc.). This is our ... election campaign, titled "Young people vote ... Europe", and aims at European citizens' activation and participation in the 2019 European elections.

Σχεδιασμός & κατασκευή αφισών
Poster creation
Greek posters
English posters
German posters
Σχεδιασμός αφίσας και έντυπου υλικού (ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ)

Μία ομάδα μαθητών από την Α΄ Λυκείου και μία ομάδα της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου συνεργάστηκαν, σχεδίασαν, εμπνεύστηκαν συνθήματα και κατασκεύασαν αφίσες και φυλλάδια για την προεκλογική εκστρατεία τους με τίτλο "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" για το πρόγραμμα EPAS.

Αξιολόγηση της δράσης "Δημιουργία έντυπου υλικού για την προεκλογική εκστρατεία "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη"

Φόρτωση...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αξιολόγηση της δράσης "Σχεδιασμός και κατασκευή έντυπου υλικού" για την προεκλογική εκστρατεία μας με τίτλο "Οι νέοι ψηφίζουν ... Ευρώπη" για το πρόγραμμα EPAS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.