Χρήσιμες διευθύνσεις - Πληροφορίες / Useful links - Information

 

 

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις και πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Here you will find useful links and information about the European Union and the actions of the European Parliament.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

«Ημέρα πολυγλωσσίας στα Εκπαιδευτήρια Πάνου» - 26 Σεπτ. 2018 / Multilingual Day at "Ekpaideftiria Panou” 26th September 2018

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Τιμά τη γλωσσική πολυμορφία μιας ηπείρου με περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες και τονίζει τα οφέλη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η ημέρα αυτή είναι ξεχωριστή για τα Εκπαιδευτήρια Πάνου, καθώς υποστηρίζουμε ότι η γλωσσική πολυμορφία είναι θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας κάθε σύγχρονου ατόμου και αποτελεί μια από τις βασικότερες εκπαιδευτικές μας επιδιώξεις.
«Όταν μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο κάπως διαφορετικά».
«Τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας».

                                                     Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, Αυστριακός φιλόσοφος

"European Day of Languages" is celebrated each year on 26 September. It honors the linguistic diversity of a continent with more than 200 European languages and highlights the benefits of learning foreign languages. This is a special day for Ekpaideftiria Panou, as we argue that linguistic diversity is a fundamental element of the European cultural identity of every modern person and is one of our main educational goals.

"When we speak another language, we perceive the world somewhat differently. The limits of our world are the limits of our language."

                                                       Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, Austrian philosopher

24 JUNE BRUSSELS URBAN TRAIL 2018

Running indoors is frowned upon, unless it’s part of the Urban Trail. On 24 June, the new path will lead runners and walkers through several historic locations. This year the House of European History and Station Europe will make their debut in the event, allowing participants to discover architectural treasures and get a taste of European democracy. Sign up on the Urban Trail website until 23 June.

5 JUNE TAKING STOCK OF EUROPEAN MEMORY POLICIES IN 2018

On June 5, the European Observatory of Memories of the University of Barcelona and the House of European History (HEH) jointly host a one-day open conference at the auditorium of the HEH to discuss the role of the policies of the past for the democratic improvement of our societies. Attendance is free. 

4 JUNE-31AUGUST PHOTO EXHIBITION: 30 YEARS OF THE SAKHAROV PRIZE

The European Parliament celebrates the 30th anniversary of the Sakharov Prize for Human Rights by displaying photos from the book 'They Defend Our Freedoms - 30 Years of the Sakharov Prize' on the Esplanade. 

STRASBOURG OPEN DAY & EUROPEAN YOUTH EVENT

1-2 & 10 JUNE

STRASBOURG OPEN DAY & EUROPEAN YOUTH EVENT

If you prefer visiting the European Parliament more à la française then book your trip to Strasbourg in early June. The European Parliament’s official seat is not only hosting the 3rd edition of European Parliament’s biennial European Youth Event on 1-2 June but will also host theStrasbourg Open Day on 10 June.

BRUSSELS JAZZ WEEKEND

25-27 MAY

BRUSSELS JAZZ
WEEKEND

Dancing shoes are a must as the Brussels Jazz Weekend returns to the European quarter. The European Parliament is again partnering with the festival to bring one of the five main stages to the Place du Luxembourg.Keep an eye on the festival’s website for full details.

IRIS FESTIVAL & BRUSSELS 20KM

6 & 27 MAY

IRIS FESTIVAL & BRUSSELS 20KM

After the Open Day, The European Parliament will be on hand in Brussels Park at the Iris Festival on 6 May. Runners and their supporters can also get their fill of the European Parliament at the Brussels 20km where they can find the joint European institutions stand. Stop by at both events for kids activities, to grab a balloon and get a photo souvenir of the fun.

Food - a history of European encounters and exchanges

8 MAY 2018 (18:00 - 21:30)

Event Type: Talks

Audience: Adults, Young adults, Schools

Event Language: Dutch, English, French

Food is probably one of the most diverse European heritages among those that result from encounters through the ages. Today we live in a globalised world of eating cultures and products. However, from ancient times onwards, exchanges have shaped what we eat and how we eat it.

To what extent can our food habits be considered part of European heritage? How does the history of cooking, drinking and eating in Europe illustrate the fertile and impactful contacts that have existed between different regions, nations and continents? Can local eating traditions survive in a context of increasing culinary uniformity?  Join us to discuss this everyday-life topic with food history and anthropology specialists.

After the debate, you will have the opportunity to visit the exhibition where culinary encounters and exchanges are presented in a lively and hands-on way, and to taste some finger food prepared by the chef of the museum's restaurant.

Celebrate our one year birthday on Europe Day!

5 MAY

HOUSE OF EUROPEAN HISTORY'S FIRST BIRTHDAY  

The Brussels Open Day also marks another milestone: the one-year anniversary of the opening of the House of European History. Nearly 135,000 people have visited since it opened its doors in 2017. Many special activities are planned: follow a guided tour, learn traditional European dances and leave message on  a ribbon at the gate to say what European heritage means to you.