Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
Εξάσκηση σε θέματα μαθηματικών διαγωνισμών (DIM6103)Γεωργία Βαγιάννη
Θεατρική Αγωγή (ST_D106)Ιωάννα Τριάντη
Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού (ST_D105)Θεόδωρος Τομαρᾶς
Μαθηματικά (DIM6101)Γεωργία Βαγιάννη
Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού (DIM6102)Γεώργιος Σκαρπέντζος
Μουσική Αγωγή (ST_D107)Ιωάννα Τριάντη