Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Εκπαιδευτής Τύπος
Διαγωνισμός "Καγκουρό" Β' Δημοτικού (DIM103)Γεώργιος Σκαρπέντζος
.
ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (DIM101)Θεόδωρος Τομαρᾶς
ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (DIM102)Θεόδωρος Τομαρᾶς
Όμιλος ρομποτικής - Lego Mindstorms NXT (ROB107)Ηρακλής Μαρκέλης