ΕΥρω…μαθητές – ΕΥρω…πρεσβευτές - Ερωτηματολόγιο-Διερεύνηση σχέσης νέων με την Ε.Ε.
- Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 -

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε από τους μαθητές του Λυκείου των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου» στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament School Ambassadors Program), που διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Θα σας παρακαλούσαμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για να απαντήσετε στις 8 ερωτήσεις που ακολουθούν, προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση των Ελλήνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zP04u8UYAe24-R6v7TE6mcIRnVFMerXfQDhIMMJ_TTXNZQ/viewform